Articles

bankmän och signallers

Vad är en banksman

bankmän är operatörer utbildade för att styra fordonets rörelse på eller runt platsen. De kallas ofta trafik marshals

kan vi fortfarande använda bankmän för backning av fordon?

Ja, men endast om det är utbildat och auktoriserat . Det finns en hierarki av kontroll som placerar segregering högst upp. Bankmän bör endast användas under omständigheter där andra kontrollåtgärder inte är möjliga.

mer information om hur man använder bankmän för backning av fordon

Vad är en signaller?

signalers är operatörer som är utbildade för att styra kranförare under lyftoperationer.

Hur kan vi hålla signallers säkra?

  • se till att de är utbildade och kompetenta att styra lyftoperationer
  • tillhandahålla en skyddad position från vilken de kan arbeta i säkerhet
  • tillhandahålla särskiljande ’hi viz’ kläder för identifiering
  • tala om för förare att om de inte kan se signaller de bör sluta omedelbart
  • enas om användning av standardsignaler

du hittar standardsignalerna i hälsa och säkerhet (skyltar och signaler) föreskrifter 1996 L64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.