Articles

Casting Director/Agent

czym zajmuje się Casting Director/Agent?

Casting reżyserzy organizują i ułatwiają casting aktorów do wszystkich ról w filmie. Wiąże się to ze ścisłą współpracą z reżyserem i producentem, aby zrozumieć ich wymagania, zaproponować artystów idealnych do każdej roli, a także zorganizować i przeprowadzić wywiady i przesłuchania. Po oddaniu ról, dyrektor castingu negocjuje opłaty i umowy dla aktorów i działa jako łącznik między reżyserem, aktorami i ich agentami.
reżyserzy obsady muszą posiadać rozległą wiedzę na temat aktorów i ich przydatności do danej roli. Przy większych produkcjach dyrektorzy obsady mogą nadzorować asystentów obsady, którzy będą ich wspierać i pomagać w tej pracy.
co to za praca?
w pre-produkcji reżyserzy castingu muszą współpracować zarówno z reżyserem, jak i producentem, którzy polegają na reżyserze castingu, aby pomóc im w skompletowaniu idealnej obsady do filmu. W związku z tym dyrektorzy castingu muszą posiadać dogłębną i aktualną wiedzę na temat nowych i istniejących talentów aktorskich. Są one odpowiedzialne za dopasowanie idealnego aktora do każdej roli, w oparciu o szereg czynników, takich jak doświadczenie aktora, umiejętności, reputacja, dostępność i atrakcyjność kasowa. Dyrektorzy castingu ściśle współpracują również z księgowymi produkcji, aby przygotować budżet castingu.
dyrektorzy castingu organizują i przeprowadzają wywiady i przesłuchania do każdej z ról, a także oferują każdemu aktorowi odpowiednią opłatę za występ w filmie, a także opracowują i negocjują warunki umów z agentami po zakończeniu castingu. Reżyserzy castingu potrzebują ogromnej wiedzy na temat ogromnej liczby aktorów i dogłębnego zrozumienia ich umiejętności, a także dogłębnego zrozumienia zmieniających się trendów talentów w branży filmowej. Wymaga to silnego instynktu aktorskiego, wielkiego poświęcenia i zaangażowania. Głęboka pasja do rzemiosła aktorskiego jest niezbędna. Doskonała komunikacja i umiejętności interpersonalne są niezbędne, aby współpracować z wieloma ludźmi, w tym z innymi pracownikami produkcyjnymi, agentami talentów i samymi aktorami.
umiejętności negocjacyjne i organizacyjne są również nieocenione w uzgadnianiu honorariów aktorów i ustalaniu warunków ich umów. Aby obsadzić idealnego aktora do kluczowej roli w filmie, reżyserzy i producenci muszą być wysoce selektywni i mogą być niezwykle wymagający, dlatego ważne jest, aby reżyserzy obsady byli cierpliwi, ciężko pracujący i dyplomatyczni przez cały czas.
podstawowa wiedza i umiejętności:
reżyserzy castingu muszą mieć szeroką wiedzę na temat kina i aktorów. Zainteresowanie teatrem i aktorami scenicznymi jest również warunkiem wstępnym. Podstawowa znajomość obsługi kamery wideo (kadrowanie, ustawianie ostrości itp.) jest również zaletą. Dyrektorzy castingu muszą być biegli w obsłudze komputera.
kluczowe umiejętności to:
doskonałe umiejętności komunikacyjne
umiejętność rozpoznawania talentów
dobra pamięć
doskonałe umiejętności organizacyjne
dokładna dbałość o szczegóły
umiejętność podejmowania i kierowania
znajomość wymagań odpowiednich przepisów i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy

w programie Media Match jest 188 członków z tytułem Casting Director / Agent

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.