Articles

Banksmen og signallers

Hva er en banksman

Banksmen er operatives trent til direkte kjøretøy bevegelse på eller rundt området. De kalles ofte trafikk marshals

Kan vi fortsatt bruke banksmen for ryggekjøretøy?

Ja, men bare hvis utdannet og autorisert . Det er et hierarki av kontroll som plasserer segregering øverst. Banksmen skal bare brukes i tilfeller der andre kontrolltiltak ikke er mulige.

Mer informasjon om bruk av banksmen for ryggekjøretøy

Hva er en signaller?

Signalledere er operatører som er opplært til å lede kranførere under løfteoperasjoner.

Hvordan kan vi holde signallerne trygge?

  • sørg for at de er opplært og kompetent til å lede løfteoperasjoner
  • gi en beskyttet posisjon som de kan arbeide i sikkerhet
  • gi karakteristiske ‘hi viz’ klær for identifikasjon
  • fortell førere at hvis de ikke kan se signaløren, bør de stoppe umiddelbart
  • bli enige om bruk av standardsignaler

du finner standardsignalene i helse og sikkerhet (tegn og signaler) forskrift 1996 l64.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.