Articles

novinky ze Strata Data

14. ledna 2016

 • zpravodajské příspěvky

_179601374-600x450

lidé jsou často zmateni, ale manažeři vrstev a správci nemovitostí mají velmi odlišné role. Správce nemovitosti se stará o jednotlivé nemovitosti jménem vlastníků. Vybírají nájemné, působí jako spojení mezi majitelem a nájemcem, a provádět kontroly majetku, aby se zajistilo, že zůstane v dobrém stavu.

mezitím je správce vrstev zodpovědný za blok nemovitostí(obvykle bytový dům). Tato role zahrnuje zajištění souladu s právními předpisy a pojištěním, Údržba, a zajistit, aby veškerá správa byla udržována přesná a aktuální. Jsou také zodpovědní za pomoc obyvatelům v budově s případnými spory nebo obavami, které mohou mít.

kdybychom rozdělili roli manažera vrstev do tří klíčových kategorií, jejich každodenní práce by vypadala asi takto.

administrace

odpovědnost Strata manažera zahrnuje, ale není omezena na:

 • řešení veškeré korespondence týkající se samotné budovy-to zahrnuje korespondenci od osob v budově (dotazy nájemce / vlastníka atd.)
 • údržba společného majetku – správce vrstev bude udržovat bazény čisté, zjistí, že výtahy budovy potřebují opravu nebo výměnu, a zajistí, aby byla budova mimo jiné překreslena.
 • komunikovat s vlastníky a nájemci -? Doručování oznámení o schůzkách, oběžníky, a vybírání příspěvků na údržbu.
 • pojištění-podání všech pojistných událostí a následné sledování jejich pokroku.
 • archivace všech záznamů – stejně jako vedení podrobných záznamů o jménech vlastníků a kontaktních údajích, záznamy o všech pracích provedených na nemovitosti a historii klíčových událostí, které se staly.

finanční

Strata manažeři jsou také zodpovědní za mnoho finančních úvah v rámci nemovitosti. Patří mezi ně (ale nejsou omezeny na):

 • Příprava rozpočtů, které půjdou ke schválení společnosti nebo Výboru vlastníka. To by zahrnovalo faktoring ve velkých pracích, které je třeba udělat na budově.
 • sledování faktur za platby.
 • zajištění toho, aby všechny dlužné a dlužné částky společnosti vlastníka byly zaplaceny včas – to zahrnuje poplatky od vlastníka každé nemovitosti.
 • zajištění řádného, přiměřeného a konkurenčního pojištění a jeho udržení v obnoveném stavu.

sociální

Správci vrstev jsou také často vyzýváni, aby hráli roli v životním stylu obyvatel. To může znamenat velký počet úkolů, ale mezi klíčové patří:

 • prosazování pravidel kolem společného majetku, a jasně sdělovat všem obyvatelům, jaká jsou tato pravidla.
 • zprostředkování sporů mezi vlastníky.
 • prosazování určitých zákonů, které se vztahují na vlastníky samotných nemovitostí. Například vlastnictví domácích zvířat je běžným problémem, který musí manažeři vrstev řešit. To by mohlo zahrnovat jednotlivce, kteří vlastní domácí zvířata bez povolení, nebo mít domácí zvířata porušují právo souseda na tiché potěšení.
 • změnit stanovy v případě potřeby pro dobro společnosti vlastníka.
 • organizujte informační akce, společenské příležitosti a poslouchejte zpětnou vazbu od obyvatel o tom, co by chtěli vidět, jak se s majetkem stalo. Například správce vrstev by byl ten, kdo by se podíval na životaschopnost střešní zahrady, aby si ji obyvatelé mohli užít.

role Stratových manažerů se postupem času stávají stále složitějšími. S rozsahem obytných budov s vysokou hustotou se stále více rozšiřuje, Strata manažeři nyní potřebují převzít nové funkce, aby se dostali do stavebních projektů, které byly dříve neobvyklé.

od relativně jednoduchých (např. novostavby s posilovnami, které jsou další přítěží) až po komplex (např. byty s komerčním územím ve spodních patrech), správce vrstev zjišťuje, že jeho role se rozšiřuje, aby odpovídala modernějším způsobům bydlení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.