Articles

Heisman Trust

Naše mise

Heisman Memorial Trophy každoročně uznává vynikající vysokoškolský fotbalista, jehož výkon nejlépe vykazuje snahu o dokonalost s integritou. Vítězové trofeje ztělesňují velkou schopnost v kombinaci s pečlivostí, vytrvalostí a tvrdou prací. Posláním Heisman Trophy Trust je zajistit pokračování a integritu tohoto ocenění.

Trust má také charitativní poslání podporovat amatérskou atletiku a poskytovat větší příležitosti mládeži naší země. Naším cílem prostřednictvím těchto charitativních snah je, aby Heisman Trophy symbolizovala podporu pocitu odpovědnosti komunity a služby naší mládeži, zejména ti znevýhodnění nebo se zvláštními potřebami.

veškerá aktiva Trustu nad rámec nákladů na udržování každoroční prezentace Heisman Memorial Trophy jsou vyhrazena pro takové charitativní účely. Správci, kteří všichni slouží pro bono, se řídí oddaností vysokoškolskému fotbalu a zavázali se k veřejně prospěšným pracím a ceněné tradici, kterou trofej představuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.