Articles

AVIAN & EXOTIC ANIMAL CLINIC

anestetické a analgetické farmakokinetické studie nám neustále pomáhají revidovat naše dávky a protokoly pro exotické druhy. Nedávným příkladem je použití meloxikamu u králíků; zatímco dřívější vzorce naznačují dávku 0,2 mg / kg PO, farmakokinetická studie z roku 2013 naznačila, že klinicky užitečné dávky jsou pravděpodobně mnohem vyšší. Další informace naleznete v následujícím článku: Am J Vet Res. 2013 duben; 74 (4):636-41 farmakokinetika meloxikamu u králíků po perorálním podání jedné a více dávek. Fredholm DV1, Carpenter JW, KuKanich B, Kohles m.

naše současné doporučení dávkování pro krátkodobé použití meloxikamu u dobře hydratovaných normovolemických králíků bez známky renální dysfunkce je 0, 8-1, 0 mg / kg PO. Autoři studie dospěli k závěru:

“ plazmatické koncentrace meloxikamu u králíků v této studii byly proporcionálně vyšší než koncentrace dříve hlášené u králíků, kteří dostávali 0.2 mg meloxikamu / kg a byly podobné těm, které byly určeny pro zvířata jiných druhů, kterým byly podávány klinicky účinné dávky. K dosažení klinicky účinných cirkulujících koncentrací meloxikamu u králíků může být nutná dávka 1 mg/kg, i když jsou zapotřebí další studie.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.